TViet Reunion

(05 Jan 2008)

Hội Chợ Tết Mậu Tý

(9-10 Feb 2008)

Tiệc Tân Xuân Mậu Tý

Vinh danh thầy cô

MGB Easter Egg Hunt

(22 Mar 2008)

Linda Vista Multi-Cultural Fair

(26 Apr 2008)

Lễ Mãn Khóa 2007-2008

(07 June 2008)

Lễ Phát Thưởng '08
(Do HHNVSD tổ chức)

(27 July 2008)

Trần Tiết - Farewell Dinner
(Do HHNVSD tổ chức)

(22 August 2008)

VAYA-Lễ Ra Mắt Tân BCH
(Do Tổng Hội SV tổ chức)

(23 August 2008)

Tết Trung Thu '08
(13 September 2008)

Sinh Hoạt Văn Lang
(Aug-Sept 2008)

Bayside Champion Award
(16 October 2008)

Khai Giảng Khóa Thu
(18 October 2008)

Lễ Ra Mắt Tân BCH-HHNV
(24 October 2008)

Halloween At Văn Lang
(25 October 2008)

Văn Lang Xmas Potluck
(13 December 2008)

Lớp 5-6 ReUnion Party
(20 December 2008)


Trở về trang trước