Sinh Hoạt Văn Lang

Khóa Thu 09-10
(09 Jan 2010)

Lớp 5-6 ReUnion

(09 Jan 2010)

Tiệc Xuân Thầy Cô

Potluck tại tư gia cô Liên
(30 Jan 2010)

Sinh Hoạt Văn Lang

Buổi Học Cuối - Khóa Thu
(05 Feb 2010)

Hội Chợ Tết Canh Dần

Do VAYA tổ chức
(20-21 Feb 2010)

Tiệc Vinh Danh Thầy Cô

Do BĐDCTTVN tổ chức
(28 Feb 2010)

Khai Giảng Khóa Xuân

(06 Mar 2010)

Connect SD - Phim Ngày Giỗ

(20 Mar 2010)

Sinh Hoạt Văn Lang Khóa Xuân

(Mar-Apr 2010)

Linda Vista Multi-Cultural Fair

(23 Apr 2010)

Sinh Hoat Tết Trung Thu

(18 Sep 2010)

Buổi Học Cuối - Khóa Hè

(25 Sep 2010)

Khai Giảng Khóa Thu

(22 Oct 2010)

Hội Lễ Halloween

(30 Oct 2010)

BGH - Christmas Potluck

(11 Dec 2010)

Sinh Hoạt Văn Hóa
Connect SD

(17 Dec 2010)

Lớp 5-6
Christmas Reunion

(18 Dec 2010)


Trở về trang trước