Thi Đua Báo Tường

Xuân Tân Mão tại VL
(22 Jan 2011)

Tiệc Xuân Hội Phụ Huynh

Tại tư gia thầy Dũng
(22 Jan 2011)

Tiệc Liên Hoan

Đón Xuân tại VL
(29 Jan 2011)

Tiệc Liên Hoan

[from tPhong cBao]
(29 Jan 2011)

Hội Chợ Tết Tân Mão

Do VAYA tổ chức
(29-30 Jan 2011)

Hội Chợ Tết 2011

Do HHNV tổ chức
(05 Feb 2011)

Tiệc Vinh Danh Thầy Cô

Do BDDCTTVN tổ chức
(19 Feb 2011)

Gây Quỹ Cứu Trợ Nhật Bản

Học Sinh Văn Lang
(19 Mar 2011)

Gây Quỹ Cứu Trợ Nhật Bản

Lần II tại Văn Lang
(26 Mar 2011)

Thi Báo Tường - Team A's Celebration
MGB Recognition Award
(23 Mar 2011)

Bayside Community Garden Project

Học Sinh Văn Lang
(09 Apr 2011)

Multi-Cultural Fair

Linda Vista
(16 Apr 2011)

Picnic Xuân
Mission Bay
(14 May 2011)

Sinh Hoạt Văn Lang
Niên Khóa 2010-2011
(June 2011)

Lễ Mãn Khóa 2010-2011
Van Lang Center
(11 June 2011)

Lễ Tuyên Dương HS Xuất Sắc
Hiệp Hội Người Việt SD
(26 June 2011)

Tu Nghiệp Sư Phạm
BDDCTTVN Nam Cali tổ chức
(12 Aug 2011)

Tết Trung Thu
Văn Lang & HHNV San Dieogo tổ chức
(10 Sep 2011)

Lễ Hội Hóa Trang Halloween
Bayside
(29 Oct 2011)

BGH Christmas Potluck
Bayside
(18 Dec 2011)


Trở về trang trước