Tân Xuân Ất Mùi
Hội ngộ thầy cô giáo
các TTVN Nam Calif.
(08 March 2015)

Mừng Sinh Nhật
các thầy cô giáo
(Feb & Mar 2015)

Thi Đánh Vần kỳ IV
(Spelling Vee IV)
(18 April 2015)

Trung Thu 2015 tại
TTVN Văn Lang &
Hiệp Hội NVSD
(26 & 27 Oct 2015)

Trung Thu 2015
Múa "Thằng Cuội"
(các HS lớp cấp 6)
(26 Oct 2015)


Trở về trang trước