Thời Khóa Biểu

Niên Khóa 2022-2023

(9:00 AM - 12:00 PM)

Khóa Thu 2022

10-Sep-22 Học (Khai giảng niên khóa)
17-Sep-22 Học
24-Sep-22 Học
01-Oct-22 Học
08-Oct-22 Học
15-Oct-22 Học
22-Oct-22 Học
29-Oct-22 Học
05-Nov-22 Học
12-Nov-22 Học
19-Nov-22 Học
26-Nov-22 Nghỉ (Thanksgiving)
03-Dec-22 Học
10-Dec-22 Học
17-Dec-22 Học
24-Dec-22 Nghỉ giữa khóa
31-Dec-22 Nghỉ giữa khóa
----------------------------------------------------------------------

22 th. 1 , 2023: Tết Nguyên Đán (Quý Mão)
Khóa Xuân 2023

07-Jan-23 Khai giảng Khóa Xuân
14-Jan-23 Học
21-Jan-23 Nghỉ (Tết Nguyên Đán)
28-Jan-23 Học
04-Feb-23 Học
11-Feb-23 Học
18-Feb-23 Học
25-Feb-23 Học
04-Mar-23 Học
11-Mar-23 Học
18-Mar-23 Học
25-Mar-23 Học
01-Apr-23 Học
08-Apr-23 Học
15-Apr-23 Học
22-Apr-23 Nghỉ (LV Multi-Cultural Fair)
29-Apr-23 Học
06-May-23 Học
13-May-23 Học
20-May-23 Học
27-May-23 Nghỉ (Memorial Day)
03-Jun-23 Học
10-Jun-23 Lễ Mãn Niên Khóa


Âm Lịch Việt Nam

Thời Khóa Biểu Trọn Năm:

Niên Khóa 2022-2023

Niên Khóa đã qua:

2021-2022       2020-2021 Học trực tuyến qua Zoom           2017-2018      

2016-2017       2015-2016       2014-2015       2013-2014       2012-2013

2011-2012       2010-2011       2009-2010       2008-2009       2007-2008

Nhấn   > hay   < để đổi tháng
Nhấn >> hay << để đổi năm  
Nhấn vào ngày để thêm chi tiết về ngày đó


Trở về trang trước