Mẫu Giáo | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | Lớp 6 | Lớp 7

Lớp Hai

Chương trình
giảng dạy
Học đối thoại / vấn đáp, đánh vần, đếm số, viết số, tập viết chữ và đặt câu.
Chơi đố vui để học, trò chơi giải trí và tập hát.
  Tiêu Chuẩn cho học sinh Lớp Hai:
 • Đọc và viết thông thạo: nguyên âm và phụ âm kép của tiếng Việt Nam (iên, iêm, iêu, yêm, yên, ..., uông, ương, oang, oăng, oanh, oach)
 • Ráp vần và đặt câu bằng miệng
 • Học thuộc lòng
 • Chính tả, tập đọc đoạn văn ngắn 4-5 dòng
 • Tập viết nguyên câu ngắn
 • Điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa
 • Học đếm số từ 1 đến 100
 • Học Huyền sử (Truyên thuyết nguồn gốc dân tộc Việt, An Tiêm và quả dưa hấụ)
 • Học Địa lý (hình dạng và vị trí nước Việt Nam)
 • Làm bài và nộp bài đầy đủ và đúng kỳ hạn do thầy cô yêu cầu
 • Hoàn tất các kỳ thi
Tài Liệu Giáo Huấn
Sách giáo khoa Việt Ngữ Cấp Hai
[Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California]
Liên Lạc Lop2@van-lang.org
Sách giáo khoa Việt Ngữ Cấp Hai - Mục Lục
Các dấu trong tiếng Việt
Bài 01: iên, iêm, iêu
Bài 02: yêm, yên
Bài 03: yêu, yêt
Bài 04: oac, oăc
Bài 05: oat, oăt
Bài 06: oan, oăn
Bài 07: oam, oăm, oap
Bài 08: oai, oay, oao
Bài 09: oen, oeng
Bài 10: oem, oeo, oet
Bài 11: ang, ăng, âng, eng
Bài 12: ong, oong, ông
Bài 13: ung, ưng
Bài 14: uân, uâng, uôm, uôn, uông
Bài 15: uơ, uôi, uôc, uôt
Bài 16: ươm, ươn
Bài 17: ươc, ươt
Bài 18: ươp, ươi, ươu, uêch
Bài 19: uya, uynh, uyt, uyu, uych
Bài 20: uât, uây
Bài 21: uyên, uyêt
Bài 22: iêng, yêng
Bài 23: uông, ương
Bài 24: oang, oăng
Bài 25: oanh, oach
Phụ Lục dành cho phụ Huynh và thầy cô tham khảo
(Dấu hỏi ngã. Chấm câu. Các bài đọc thêm. Các bài hát...)


Trở về trang trước