Lớp Mẫu Giáo | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | Lớp 6 | Lớp 7 |

Lớp Mẫu Giáo

Chương trình
giảng dạy
Học đánh vần, ráp chữ, viết số và sinh hoạt giải trí.
    Tiêu Chuẩn cho học sinh lớp Mẫu Giáo:
  • Đọc và viết thông thạo: dấu, nguyên âm đơn và phụ âm đơn của tiếng Việt Nam (a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê, g, h, i, k, l, m, n, o, ô, ơ, p, ph, q, qu, r, s, t, u, ư, v, x, y)
  • Ráp vần và đặt câu bằng miệng
  • Học thuộc lòng
  • Ráp từ đúng với hình vẽ
  • Làm bài và nộp bài đầy đủ và đúng kỳ hạn do thầy cô yêu cầu
  • Hoàn tất các kỳ thi
Tài Liệu Giáo Huấn
Sách Giáo Khoa do Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California ấn hành:
Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp Mẫu Giáo
Liên Lạc Mẫu Giáo 1: MG1@van-lang.org
Mẫu Giáo 2: MG2@van-lang.org

Sách giáo khoa Việt Ngữ Cấp Mẫu Giáo - Mục Lục
Phần I

Bài 01: Các dấu chính tả trong tiếng Việt
Bài 02: Phụ âm B, C và nguyên âm A, Ă, Â
Bài 03: Phụ âm D, Đ và nguyên âm E, Ê
Bài 04: Phụ âm G, H và nguyên âm I
Bài 05: Phụ âm K, L, M, N
Bài 06: Nguyên âm O, Ô, Ơ
Bài 07: Phụ âm PH, QU
Bài 08: Phụ âm R, S, T
Bài 09: Nguyên âm U, Ư
Bài 10: Phụ âm V, X và nguyên âm Y
Phần II

Bài 11: Phụ âm CH
Bài 12: Phụ âm GH, GI
Bài 13: Phụ âm KH, NH
Bài 14: Phụ âm NG, NGH
Bài 15: Phụ âm TH, TR
Bài 16: Vẫn AI
Bài 17: Vẫn OI, ÔI, ƠI
Bài 18: Vẫn UI, ƯI
Bài 19: Vẫn AO, EO
Bài 20: Vẫn OA, OE
Giờ Sinh Hoạt
  Các em chơi trò chơi "Mèo bắt chuột".


Trở về trang trước