Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________

 

P.O.  712544 * San Diego, CA  92171-2544

www.van-lang.org

 

Picnic Xuân 2009

         

 

Kính gởi quư phụ huynh các em học sinh,

 

Picnic Xuân của Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang được tổ chức hằng năm để tạo t́nh thân hữu, đoàn kết giữa phụ huynh, học sinh các giảng viên thiện nguyện tại trường, cũng dịp cho các em học sinh vui chơi giải trí sau gần hết năm học dài.  Năm nay Picnic Xuân 2009 sẽ được tổ chức:

 

Địa điểm:       Mission Bay Park / Vacation Isle

Thời gian:       Thứ Bảy, ngày 16 tháng 5, 2009 -- Từ  9:30 giờ đến 1:00 giờ trưa

Miễn phí:        Các tṛ chơi sinh hoạt, thể thao ẩm thực nhẹ buổi trưa sẽ do một số phụ huynh học sinh giảng viên đóng góp.
[Quư phụ huynh nhă ư đóng góp thực phẩm, vật liệu cho buổi Picnic xin liên lạc với thầy Duy, thầy Việt, hay giảng viên phụ trách lớp của con em để phối hợp chương tŕnh].

 

Trung Tâm Văn Lang kính mời quư phụ huynh, các em học sinh các giảng viên tham dự đông đủ.

 

                                                                                                Ban Điều Hành & Giảng Huấn

                                                                                                Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang