Giảng Viên Phục Vụ Trên 15 Năm

Cô Lê Ngọc-Mỹ

Cô Lê Ngọc Mỹ Trường Việt Ngữ Văn Lang San Diego hân hoan chúc mừng cô Lê Ngọc Mỹ đã vượt qua 15 tuổi đóng góp và gắn bó với công tác phát huy Việt ngữ ở hải ngoại.

Tuy rất bận rộn công việc trong đời sống, Cô Mỹ vẫn nhiệt tâm gánh vác công tác thủ quỹ của trường trong những năm qua và với một nghị lực bền bỉ, cô hăng hái trong mọi công tác quảng bá trường Văn Lang với các thương gia Mạnh Thường Quân trong cộng đồng người Việt. Gần đây, cô và phu quân (thầy Doanh) còn tình nguyện nhận lãnh trách nhiệm giảng dạy lớp 4 của trường.

Tinh thần tha thiết duy trì và phát huy tiếng Việt cho các thế hệ Việt Nam ở hải ngoại của cô Mỹ đã được Ban Điều Hành trường Văn Lang San Diego tôn trọng và chân thành cảm tạ.

 


Giảng Viên Xuất Sắc


Trở về trang trước