BẢNG DANH DỰ - NIÊN KHÓA 2011-2012

Lớp Mẫu Giáo
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Khuyến Khích
Khuyến Khích


Nguyễn N. Hannah
Nguyễn Emily
Nguyễn Trúc Christina
Hồ N. Kaitlyn
Lê Shannon

Lớp Cấp 6
Hạng Nhất
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Nhì
Hạng Ba
Hạng Ba

Nguyễn Phúc Steven
Đỗ Lillian
Lê Hà My
Đỗ Tú Anh
Nguyễn Tommy
Nguyễn Thiên Hương
Lớp Cấp 1
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Khuyến Khích

La Monica
Lê Miranda
Nguyễn Minh Enzo
Mai Thanh Kevin
Lớp Cấp 7-8
Hạng Nhất
Hạng Nhất
Hạng Nhì


Dương Steven
Trương Natalie
Dương Brian

Lớp Cấp 2
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba

Trần Andrea
Trần Cẩm Tiên
Hồ Alina
Lớp Cấp 9-10
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Nhì

Nguyễn Quang Vinh
Nguyễn Kim Chi
Lê Jacqueline

Lớp Cấp 3
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Hạng Ba

Vũ Hằng Alisa
Hồ Michelle
Hsin Nguyễn Alina
Trần Nguyễn ÁiVi
Lớp Cấp 11
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Nhì


Nguyễn Kim Chi
Lê Boss
Nguyễn Hoa Nghiêm


Lớp Cấp 4
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba

Quách Mỹ-Ngọc Jennifer
Mai Ngọc Amy
Nguyễn Minh Ryan
Lớp Cấp 12
Hạng Nhất
Hạng Nhất


Nguyễn Hồng Trinh Jennifer
Phạm Thùy Trina


Lớp Cấp 5
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Khuyến Khích
Khuyến Khích

Lý N. Kristine
Trần Trọng Hiếu
Trần Trọng Nhân
Mai Thanh Kevin
Nguyễn CynthiaSan Diego
ngày 9 tháng 6, 2012
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang


Trở về trang trước