BẢNG DANH DỰ - NIÊN KHÓA 2013-2014

Cấp Một A
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Hạng Tư
Hạng Năm


Đoàn Brianna
NguyễnTu Trina
Lưu Thảo Vy Helen
Hoàng Anna
Võ Vivian

Cấp Năm
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Lâm Âu Tâm Như
Vũ Hằng Alisa
Phạm Hoàng Yến EricaCấp Một B
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Hạng Tư
Hạng Năm
Khuyến Khích

Lê Kate
Trần Kelley
Nguyễn Kristine
Nguyễn Quý Dân
Nguyễn Anthony Minh
Ong Asia & Trần Tú Mi
Cấp Sáu
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Hạng BaNguyễn Kylie
Quách Jennifer
Nguyễn Minh Ryan
Trần Ngọc Thanh Nhã


Cấp Hai
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Hạng Ba


Khổng Thanh Tâm
Nguyễn Emily
Nguyễn Hân
Chân Long

Cấp Bảy-Tám
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng BaNguyễn Tommy
Trần Hiếu
Trần Nhân


Cấp Ba
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Khuyến Khích

Noon Laura
Lê Miranda
Lâm Bảo Hòa
Cẩm Tiên
Cấp Chín-Mười
Hạng Nhất
Hạng NhìĐỗ Tú Anh
Nguyễn Steven


Cấp Bốn
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba

Phạm Jennifer
Phan Hannah
Nguyễn Cynthia
Cấp Mười Một-Mười Hai
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba

Lê Antonia
Lê Jacqueline
Trương Natalie

San Diegongày 7 tháng 6, 2014
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang


Trở về trang trước