BẢNG DANH DỰ - NIÊN KHÓA 2015-2016

Cấp Một A
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Khuyến Khích
Khuyến Khích


Nguyễn Lan-Vi
Châu Hữu Andrew
Châu Evan
Huang, Rhys
Swift, Christopher

Cấp Năm
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Nhì
Hạng Nhì



Lâm Âu Bảo Hòa
Lê Miranda
Phạm Phú Mai Duyên
Trần Cẩm Tiên Kaylien


Cấp Một B
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Hạng Ba
Khuyến Khích
Khuyến Khích

Nguyễn Thiên Ân
Hoàng Jayden
Lưu Jessica
Phạm Brandon
Nguyễn Từ Trianna
Mai Kathy
Cấp Sáu
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Khuyến Khích
Khuyến Khích
Khuyến Khích

Phạm Hannah
Phạm Jennifer
Tăng Hillary
Nguyễn Trâm
Nguyễn Đôn
Hồ Alina
Cấp Hai
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Khuyến Khích
Khuyến Khích


Lưu Nhã Thy
Châu Anna Kaitlyn
Lý Kim
Lưu Thảo Vy
Demegillo Catherine

Cấp Tám
Hạng Nhất
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Nhì
Hạng Ba
Hạng Ba
Hạng Ba
Hạng Ba

Nguyễn Minh Ryan
Lâm Tâm Như
Quách Jennifer
Nguyễn Kylie
Trần Ngọc Thanh Nhã
Mai Amy
Vũ Alisa
Đỗ Ánh Minh
Cấp Ba
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Khuyến Khích
Khuyến Khích


Lê Kate
Vũ Thiện
Nguyễn Anthony
Nguyễn Tứ Trina
Trần Yến Jenny

Lớp Đặc Biệt
Hạng Đặc Biệt
Hạng Đặc Biệt
Hạng Đặc Biệt

Nguyễn Thiên Hương
Lê Tâm Yên Tenesha
Dương Thanh Vũ Brian
Cấp Bốn
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba

Quách Gia Trí Wesley
Đào Selena
Dương Kayla

      


San Diego
ngày 11 tháng 6, 2016
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang


Trở về trang trước