BẢNG DANH DỰ - NIÊN KHÓA 2016-2017

Cấp 1A
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Hạng Tư
Khuyến Khích


Trần Aaron
Hoàng Kyle
Nguyễn Adreanna
Trần Brian
Nguyễn Kelly

Cấp 5
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Khuyến Khích
Khuyến Khích
Khuyến Khích

Lưu Nhã-Thy
Dương Uyên Phương
Nguyễn Emily
Lý Mỹ Kim
Nguyễn Hannah
Quách Gia Trí Wesley
Cấp 1B
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Hạng BaNguyễn Hải Kiều Cassidy
Châu Hữu Andrew
Dư Connor
Nguyễn Lexus


Cấp 6
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Lê Miranda
Phạm Duyên
Trần Cẩm TiênCấp 2
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Hạng TưHoàng Jayden
Nguyễn Thiên Ân
Bùi Steven
Mai Kathy


Cấp 7
Hạng Nhất
Hạng Nhì

Phạm Jennifer
Nguyễn Quý Đôn
Cấp 3
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Châu Kaitlyn
Demegillo Catherine
Lê Công Anh TimCấp 8
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba


Cấp 4
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Lê Kate
Nguyễn Anthony
Vũ ThiệnCấp 9
Hạng Nhất
Hạng Nhất
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Nhì
Hạng Nhì

Lâm Âu Tâm-Như
Quách Jennifer
Trần Yến Jenny
Trần Thanh Nhã
Mai Amy
Nguyễn Lương Thiên HươngSan Diego
ngày 10 tháng 6, 2017
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang


Trở về trang trước