BẢNG DANH DỰ - NIÊN KHÓA 2017-2018

MẪu Giáo A
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Hạng Tư
Hạng Năm
Khuyến Khích
Khuyến Khích

Vương Benson
Robin Tài
Cardoba Maritza
Forsyth Amber
Tô Hiếu Nathan
Forsyth Chandler
Liêu Nicky
Cấp 4
Hạng Nhất
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Hạng Ba


Lê Mai Anh Kate
Nguyễn Minh Anthony
Vũ Thiện
Nguyễn Dung Kayla
Nguyễn Lương Quý Dân

Mẫu Giáo B
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Hạng Ba
Hạng Ba


Dương Jenna
Nguyễn Linh Andreanne
Trần Vivian
Trần Aaron
Hoàng Kyle

Cấp 5
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Hạng BaLưu Nhã Thy
Nguyễn Emily
Dương Phương
Nguyễn Hannah


Cấp 1
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Hạng Tư
Khuyến Khích
Khuyến Khích

Thạch Ái My
Nguyễn Vân
Nguyễn Yến Nhi
Thạch Cẩm My
Đào Công Nhân
Nguyễn Hải Kiều
Cấp 6
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Hạng Tư
Hạng Tư


Nguyễn Phương Thảo
Lâm Lạc Bảo Hòa
Trần Cẩm Tiên
Lê Miranda
Phạm Phú Mai Duyên

Cấp 2
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba


Nguyễn Lương Thiên Ân
Phạm Brandon
Hoàng Jalen

Cấp 7
Hạng Nhất
Hạng NhìNguyễn Lương Quý Đôn
Nguyễn Cynthia


Cấp 3
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Ba
Châu Kailyn
Bùi Lauren
Lê Công Anh TimCấp Đặc Biệt
Hạng Nhất
Hạng Nhất
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Nhì


Trần Yến Jenny
Quách Jennifer
Lâm Âu Tâm-Như
Mai Amy
Trần Ngọc Thanh Nhã
San Diego
ngày 9 tháng 6, 2018
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang


Trở về trang trước