Tô màu và vẽ tự do.

Tập vẽ bằng những nét đơn giản.

Dùng kèm theo bộ sách Giáo Khoa Việt Ngữ do Ban Đại Diện các TTVN Nam California ấn hành.

 


Trở về trang trước