Một số bài ca ngắn và đơn giản nhằm mục đích khuyến khích các em học sinh tập hát tiếng Việt.
Những bài hát khác được sưu tầm và sử dụng trong giờ sinh hoạt giải trí.

 


Trở về trang trước