Trang Thiếu Nhi   

 

 

Bổn Phận Của Người Học Sinh

Bổn phận của người học sinh phải đi học đúng giờ.  Lúc giáo hoặc thầy giáo cho bài làm, một người học sinh tốt sẽ làm bài đầy đủ.  Bổn phận của người học sinh phải kính trọng thầy giáo kính trọng những học sinh khác nữa.  Một người học sinh tốt sẽ chăm chỉ chú ư nghe lời giáo dạy.  Lúc đi học, chúng ta phải cố gắng để tiến bộ học giỏi.

Nguyễn Mỹ LinhLớp 2

 

 

Bổn phận của người học sinh phải học giỏi, làm bài đầy đủ đưa bài cho thầy giáo đúng ngày.  Trong lớp học sinh phải nghe lời giáo giảng bài không nói chuyện lúc giáo đang chỉ bài.  Nếu như bạn ḿnh cần phụ giúp bài th́ phải giúp bạn.  Lúc ra chơi th́ không đánh lộn với những học sinh khác, phải chơi với nhau vui vẻ, nhường bạn không ăn gian.   Tan học th́lại trường năm hay sáu phút để giúp thầy lau bàn cho ngày mai.  Một học sinh tốt, nếu như chăm chhọc bài, đi học đúng giờ, nghe lời giáo giảng bài, hiểu bài, giúp bạn th́ sẽ được ghi ơn và khen thưởng.

 

Nguyễn VươngLớp 2

 

 

 

Tại Sao Con

Phải Học

Tiếng Việt

Con phải học tiếng Việt mẹ muốn con biết nói tiếng Việt Nam.  Khi con lớn, con muốn đi Việt Nam thăm họ hàng nên con cần biết tiếng Việt để nói chuyện với họ hàng của con.  Mẹ nói khi con ở Việt Nam, con sẽ được ḥa hợp với các trẻ em khác.  Khi con đi chợ, con biết trả tiền đúng bao nhiêu.  Khi con đọc sách, con đọc được hiểu mọi chữ.  Khi con đi nhà hàng, con biết gọi đồ ăn ngon.  Con thích học tiếng Việt Nam tại khi mẹ nói chữ Việt con đều hiểu.

 

 Đồng SydneyLớp 3

 

Ba mẹ bắt con đi học tiếng Việt để con hiểu khi người khác nói chuyện.  Con phải đi học tiếng Việt để con nói chuyện với ông, , chú, bác.  Con đi học để con viết đọc cho con nghe.  Ba con

nói con đi học để con thông dịch cho ba mẹ con hiểu.  Ư kiến của con nếu người nào muốn học tiếng Việt th́ phải đi học trường Văn Lang.

Trần Janice – Lớp 3

 

Con cần học tiếng Việt Nam tại mẹ bắt con học con muốn nói tiếng Việt Nam rành.  Khi con đi nhà nội con, em con, Trúc, nói tiếng Việt Nam rành hơn con.  Con muốn học tiếng Việt Nam tại khi con đi nhà hàng, con biết gọi đồ ăn con thích.  Nếu không học tiếng Việt Nam, con sẽ không hiểu khi gia đ́nh nói chuyện.

 

Đồng Kevin – Lớp 3