Tài Liệu Học Tập

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang chân thành cảm tạ các tổ chức và các tác giả của những tài liệu được trích dẫn để giúp ích việc giảng dạy Việt ngữ vô vụ lợi.

Đây là một số các bài học tiếng Việt, dùng kèm theo bộ sách Giáo Khoa Việt Ngữ do Ban Ðại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam California ấn hành. Quý phụ huynh có thể dùng các bài này [kèm theo sách giáo khoa] để khuyến khích các con em làm bài tập ở nhà và trau dồi thêm tiếng Việt. Mọi thắc mắc xin liên lạc info@van-lang.org.

Trở về trang trước

1