Âm Lịch Việt Nam

Trong các tài liệu sử và văn học Việt Nam, ngày tháng thường được ghi theo âm lịch.   Xin giới thiệu cùng quý thân hữu nhu liệu sau đây [của tác giả Hồ Ngọc Ðức] để giúp đối chiếu ngày tháng âm và dương lịch.

Your browser does not support Java applets.
Ghi chú:Chương trình VNCal hiển thị thêm ngày âm theo lịch Trung Quốc nếu như lịch Việt Nam và lịch Trung Quốc khác nhau trong ngày đó. Ngày âm thứ hai (Trung Quốc) này được in trong ngoặc vuông (VD: [28/1]) ở góc trên bên phải của ô hiện ngày. [HNÐ]


Trở về trang trước