Tiếng nói Văn Lang trên VNCR

Thông báo khai giảng khóa Thu 2006 Phát thanh trên đài VNCR vào lúc 5 giờ 30 ngày 12 tháng 9 năm 2006.
Rước Đèn Tháng Tám

      [Bài hát Rước Đèn Tháng Tám]

Do các em thiếu nhi Văn Lang hợp ca, phát thanh trên đài VNCR vào lúc 5 giờ 30 ngày 12 tháng 9 năm 2006.

Các em thiếu nhi Văn Lang đã ca và múa bài nầy trong dịp Tết Trung Thu tổ chức tại thư viện City Heights vào ngày 16 tháng 9 năm 2005.

Việt Nam Việt Nam

      [Bài hát Việt Nam, Việt Nam]

Do các thầy cô trường Văn Lang hợp ca, phát thanh trên đài VNCR vào lúc 5 giờ 30 ngày 8 tháng 9 năm 2006.
Hình ảnh lưu niệm ngày thu âm.

Các em thiếu nhi Văn Lang đã múa bài nầy trong dịp Lễ Mãn Khóa Niên Học 2005-2006.

Thằng Bờm

      [Bài hát Thằng Bờm]

Do cô giáo Văn Lang trình diễn, phát thanh trên đài VNCR vào lúc 5 giờ 30 ngày 4 tháng 9 năm 2006.

Các em thiếu nhi Văn Lang đã múa bài nầy trong dịp Hội chợ Tết Bính Tuất 2006 tổ chức tại Qualcomm Stadium.
Thông báo khai giảng khóa Hè 2006 Phát thanh trên đài VNCR vào lúc 5 giờ 30 ngày 2 tháng 6 năm 2006.

Đài Phát Thanh VNCR trên làn sóng 1240 AM
Thứ Hai-Thứ Sáu:
 4-6 giờ chiều


Trở về trang trước