Bản Tin Học Đường & Trích các báo Xuân và báo Hè Văn Lang


Bản Tin Học Đường

(Lưu trữ)

Báo Xuân Đinh Hợi 2007

Báo Xuân Bính Tuất 2006

Báo Xuân và báo Hè các năm trước

Báo Xuân Kỷ Mão 1999

Lời phát biểu của nghệ sĩ cổ nhạc Ba Sang về báo Xuân Đinh Hợi Văn Lang 2007:

"Tôi rất trân trọng biết ơn các quý thầy cô của trường Việt Ngữ Văn Lang rất nhiều. Mặc dù tôi không có con nào học ở đó cả, nhưng tôi đọc qua cuốn báo Xuân [Đinh Hợi 2007] đó và nhận thấy tấm lòng rất cao cả của thầy cô đã hiến thân mình để giáo dục cho tất cả con em Việt Nam không quên truyền thống của dân tộc Việt Nam. Tôi đọc cuốn báo rồi lấy làm xúc động và rất quý cái ơn của thầy cô. Một lần nữa, tôi trang trọng cám ơn những người có lòng hướng dẫn mầm non tuổi trẻ Việt Nam tại hải ngoại."


Trở về trang trước